Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

12.12.2018 Školská rada

doplněno nové složení ...zde

03.12.2018 Foto

Česko-slovenský projekt Záložky do knih ...zde

29.11.2018 Foto

Výrobky z přírodnin ...zde

29.11.2018 Foto

Taneční prodloužená lekce ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Hudební soutěž Slavíček ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Podzimní skřítci ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Kadeřnický salón ...zde 

Nástěnka 5. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
13.12.2018 Přírodověda
Domácí úkoly:
Nové učivo: Rozmanitost života na Zemi
učebnice str. 33
PL cv. 3 vybarvi
PL  Vesmír - zkontrolujeme a připravíme k odevzdání a hodnocení

 
 
13.12.2018 Český jazyk - probrané učivo
Stále opakujeme vyjmenovaná slova - učebnice str.60

věty se slovy po S, V - výt/vít, sype/sípe apod.
 
13.12.2018 Matematika - probrané učivo
Zlomky - tři čtvrtiny z nějakého čísla a podobné příklady viz učebnice 52/3,4,5,6,7,8
 
12.12.2018 Český jazyk - probrané učivo
Pokračujeme v procvičování vyj. slov.
Věty s dvojicemi slov po M, P - myl/mil, pýcha/píchá apod.

59/7,9, fólie     59/8 do ČJ 1

úkol  ČJ 2 - nakopírovaný lísteček

Pokud můžete, pošlete si sourozence pro nakopírovaná cvičení a další materiály.
 
12.12.2018 Matematika - probrané učivo
Procvičování učiva o zlomcích - učebnice str.50 celá.
 
12.12.2018 Angličtina - probrané učivo
29/4,5,6,7

Procvičujeme věty se slovesem Have got - kladné i záporné, dlouhé i stažené tvary. Jedná se o opakování ze 4. ročníku, učte se z přehledu mluvnice v prac. sešitě. Jde o základní sloveso, bez kterého se v angličtině neobejdeme, znalost je nutná!

PS 22/1,2
 
11.12.2018 Český jazyk - probrané učivo
Opakujeme vyjmenovaná slova - dnes věty se slovy po B, L , která se liší pravopisem i významem - např. pobyl, pobil, lyže, líže apod.

58/4,5 do Čj 1       58/6 fólie

úkol - Čj 2 nakopírovaný lísteček
 
11.12.2018 Matematika - probrané učivo
Procvičujeme zlomky - zápis, čtení, grafické znázornění.

48/2,3,4,5,6
49/1,2,3,5,6

úkol 49/4 do M2
 
10.12.2018 Vlastivěda
Domácí úkoly:
Státy Evropy a hlavní města 
​Vyhledávat na mapě, doplňovat hlavní města
​Dokončete PL
Zkuste interaktivní hry na PC, např. https://online.seterra.com/cs/vgp/3051
 
 
10.12.2018 Český jazyk - probrané učivo
OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV
znalost řady vyj. slov, str. 57 celá, 58/2,3

úkol ČJ 2  - doplnit písmena na okopírovaném lístečku
 
10.12.2018 Matematika - probrané učivo
Procvičování zápisu a čtení římských čísel - vyšší čísla   47/1,2,3,4,5,7
Začali jsme opakovat ZLOMKY viz 48/1.

úkol M2 47/8
 
10.12.2018 Angličtina - probrané učivo
Rozbor testu Unit 2 a Revision testu 1.
úkol - do konce týdne napsat do sešitu opravy chyb z testu. Pořádně označte číslo cvičení i číslo věty nebo slova, které do opravy napíšete.

Unit  3 - sloveso have got - časování najdete v přehledu mluvnice v PS na str.67
str. 28 v učebnici celá, 29/3
slovíčka - Unit 3 A