Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

02.04.2020 Foto

Velikonoční tvoření ...zde

02.04.2020 Foto

Masopustní průvod v mateřské škole ...zde

26.03.2020 Informace

k zápisu dětí do 1.třídy ...zde

11.03.2020 Informace

MŠMT k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol ...zde

04.03.2020 Foto

ŠD-Bál plný strašidel ...zde

05.02.2020 Foto

ŠD-Odpoledne se záchranářem ...zde

05.02.2020 Foto

ŠD-Odpoledne se včelařem ...zde 

Nástěnka 5. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
08.04.2020 AJ - WocaBee (2. skupina)
Vzhledem k tomu, že někteří žáci nestihli procvičit slovní zásobu ve WocaBee a přihlásili se později, prodlužuji termín vložených balíků slovíček na opakování do 14.4.2020. Tak do toho! 
 
08.04.2020 Veselé Velikonoce - Happy Easter

-  Znáte historii a tradice Velikonoc? (najdete v čítance s. 106-107)
- Velikonoční hádanky (čítanka s. 108)
- Easter  (nový balík ve wocabee)
- něco navíc i k pobavení:
https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio
Kdo má chuť, můžete vymyslet svou vlastní hádanku nebo básničku o jaru, někdo možná něco krásného jarního uvidí v přírodě nebo vyrobí, nakreslí, vyfotí. Budu ráda, když se o své nápady podělíte e-mailem. Už to skoro všichni umíte.
Pěkné Velikonoce. MT

 
 
06.04.2020 AJ - 2. skupina
Zadání práce (6. - 8.4.2020) - tento i příští týden jsou kratší a práci, kterou dnes píšu máte vlastně až do příštího úterý, tak si dle vlastních možností a sil rozvrhnětě:
1) kdo chce, může si napsat test k lekci 4 a zaslat mi ke kontrole nebo počkat až řešení bude vyvěšeno na třídní nástěnce (test najdete v odkazu níže)
2) uř.str. 53/4a, napsat věty do sešitu (podle obrázku ve cv. 1 na str. 52)
3) PS str. 43/7
4) do WocaBee dnes přidám balíček slovíček - Easter (Velikonoce) a najdete jich pár i v dalším odkazu zde
Happy Easter! P.B.
https://docs.google.com/document/d/133LXzSRPoiTGa23xly_9Vf9n9fqaYQECt9OS7U5dg-g/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1y9VNrTTJPN95qbllktoGWPRx7oAqbyIvEh1Vke0SY1Q/edit?usp=sharing
 
06.04.2020 Přírodověda
- úkoly od 6.4. do 10.4.
Učivo: Člověk – společné znaky a odlišnosti od jiných živočichů, lidské tělo
učebnice str. 51 - 53 a str. 69 učit ústně
PL cv.1 – 4 doplnit písemně, ve cv.4 slova z nápovědy zapiš k obrázkům A,B na protější straně (cvičení v PL prosím pošli ke kontrole)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UD3hVxZ9jtQ
Zkusíte to i anglicky? https://www.youtube.com/watch?v=ldxQQ2SbtmQ
 
06.04.2020 Vlastivěda
- úkoly od 6.4. do 10.4.
učivo: Ve školních lavicích, J.A.Komenský
učebnice str. 14 - 15 učit
PL cv. 10 - 14  písemně (prosím poslat ke kontrole)
Video: Dějiny udatného národa českého, díl 65
https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=65
 
Kdo chce vědět víc, podívá se na video Jan Amos Komenský: http://www.ceskestudny.cz/jan-amos-komensky/ nebo legračně a s nadsázkou na Dějepic: https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic
 
05.04.2020 Anglický jazyk/1. sk. Tománková
angličtina pondělí  6.4.
-   průběžně procvičujte slovíčka ve Wocabee – balíky 4D a 4music nebo totéž v PS 76/4D, Culture, English across the curriculum (po Velikonocích na tato slovíčka spustím ve čtvrtek  16.4. od 7.00 do 20.00 písemku ve Wocabee)
- zkontroluj si práci v sešitu English (uč. 47/4, 5) from 31st March
https://drive.google.com/file/d/1VuftXtd0DhPU7yjPCesm-mBVbxz-wtQN/view?usp=sharing
- zkontroluj si práci v PS 38/3 na:
https://drive.google.com/file/d/194y-M36FxwT04-UuxO8rsBZFgR0y0SIn/view?usp=sharing
- PS 38/4
(Nezapomeň!: WH.. + DO/DOES  + kdo + sloveso v zákl. tvaru  +    ostatní slova?)
 
angličtina úterý 7. 4.
- uč. 48/1  s poslechem na:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
Page 48 Exercise 1a
(přečti a poslechni si informace o populárních sportech ve Velké Britanii a USA, do sešitu English utvoř tabulku se 3 sloupci jako v učebnici nad větami. Do tabulky dopiš názvy oblíbených sportů ve: 1 Britain/ 2 The USA/3 the Czech Republic
- PS 39/5
 
 
05.04.2020 Anglický jazyk 2.skupina
Řešení zadané práce:
https://docs.google.com/document/d/174ge3z-_FpBzbBV9wurpuE3faHFa-6KHk4cCq7uy9XU/edit?usp=sharing
 
05.04.2020 Matematika
M pondělí 6. 4.
Zaokrouhlování desetinných čísel
- přečti si uč. 52 růžový rámeček – vysvětlení zaokrouhlování
- M1 + uč. 52/1a)
Zaokrouhlování na jednotky :
8,3 (podtrhnu si jednotky, dívám se za ně. 3 se zaokrouhlí dolů, podtržená číslice zůstává. Zaokrouhlíme tedy na 8 nebo 8,0)
2,8 (podtrhnu si jednotky, dívám se za ně. 8 se zaokrouhlí nahoru, podtržená číslice se o jednu zvětší. Zaokrouhlíme tedy na 3 nebo 3,0)
- M1 + uč. 52/1b)
Zaokrouhlování na desetiny:
15,62 (podtrhnu si desetiny, dívám se za ně. 2 se zaokrouhlí dolů, podtržená číslice zůstává. Zaokrouhlíme tedy na 15,60 nebo 15,6)
4,78 (podtrhnu si desetiny, dívám se za ně. 8 se zaokrouhlí nahoru, podtržená číslice se o jednu zvětší. Zaokrouhlíme tedy na 4,80 nebo 4,8)
- M1 + uč. 52/2
 
M úterý 7. 4.
11.35-12h  sleduj a připoj se k aktivitám na ČT2 UčíTelka Téma: Zapisujeme desetinná čísla a seznamujeme se s jejich řády
M1 + uč. 52/3 ,  52/4 (jen vypočítej)
 
M středa 8.4.
M1 + uč.52/5 (nápověda: Přirozená čísla jsou kladná celá čísla, tedy 0; 1; 2; 3;  4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;.........23; 24; ..................................64; 65; 66; 67;……………… až do nekonečna)
M1 + uč. 53/9, 53/10
 
 
 
05.04.2020 Český jazyk
ČJ  pondělí 6. 4.
Nezapomeň sledovat dnes v 11.35-12h na ČT2 Učítelku  Téma: Zjistíme, co to znamená, když je podmět nevyjádřený
ČJ1 + PS 37/2 (přepiš v množném čísle, podtrhni podmět a nadepiš nad něj, jak si na něj ukazuješ – TI/ TY/TA -  a zkontroluj  koncovku v přísudku)
např.      TY
            Příkopy se zelenaly.
Dnes pro Vás posílám e-mailovou poštou rodičů  kontrolní test Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých. Ten nejpozději do středy přímo do zaslaného formuláře pečlivě vyplňte, zkontrolujte a odešlete kliknutím na tlačítko na konci testu ODESLAT. (Abyste mohli odeslat, musíte vyplnit všechna pole). Pak klikni na  ZOBRAZIT SKÓRE a zjistíš získané body a správnost řešení).
 
ČJ úterý 7. 4.
Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
– ČJ1 + uč. 163/5a – přepiš souvětí a v každé větě najdi a podtrhni podmět, pokud je podmět nevyjádřený, nadepiš ho do závorky na začátek věty. Koncovku slovesa si zdůvodníš dle ukázání si na podmět.
např.                                                            (spolužáci)
Někteří naši spolužáci o té schůzce nevěděli a nepřišli na ni.
Prosím o odeslání ofocené práce z tohoto týdne v ČJ1
-PS 36-37/1
 
ČJ středa 8. 4.
PS 37/3 (podtrhni podmět nebo pokud je podmět nevyjádřený, nadepiš ho do závorky na začátek věty a doplň koncovku slovesa v přísudku)
Prosím o odeslání ofocené dvojstránky PS 36 a 37
 
ČJ čtvrtek 9.4.
Nezapomeň sledovat dnes v 11.35-12h na ČT2 Učítelku  Téma: Rozpoznáváme druhy číslovek
Pak už máš velikonoční prázdniny
 
 
03.04.2020 AJ (2. sk.) - hodnocení práce
Upozorňuji žáky, kteří nevypracují úkoly zadané k odevzdání v daném termínu a bez omluvy, jsou hodnoceni stejně jako při odevzdání "prázdného" testu / písemky ve škole. Znalosti učiva, které je procvičováno distanční formou, budou po nástupu do školy opět z probraných cvičení ověřovány. 
 
30.03.2020 Přírodověda
- úkoly od 30.3. do 3.4.
Učivo: Živočichové - bezobratlí
učebnice str. 49 a přehledy na str. 83 - 84 učit
PL cv. 20 obrázky vystřihni a nalep na správné místo, potom si vyber jednoho z těchto živočichů a do sešitu (na papír) o něm napiš 5 vět (prosím oba úkoly poslat ke kontrole)
Inspiraci najdeš na: https://www.youtube.com/watch?v=8x54KT0FVj4
 
30.03.2020 Vlastivěda
- úkoly od 30.3. do 3.4.
učivo: Život v barokní době
učebnice str. 12 - 13 učit
PL cv. 7  písemně (prosím poslat ke kontrole)
Video: Baroko - Dějiny udatného českého národa, díl 67
https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=68&t=0s
Barokní umění - Dějiny udatného českého národa, díl 70
https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=70
 
23.03.2020 Přírodověda
Přírodověda - úkol na týden od 23. do 27.3.
Učivo: Živočichové - obratlovci
učebnice str. 48 a přehledy na str. 83 - 84 učit
PL cv. 12 - 19 písemně (prosím poslat ke kontrole)
Učivo si můžeš procvičit na: https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/

Milé děti, těším se na vaše úkoly. Práci v PL můžete ofotit a poslat jako přílohu (nebo přes https://www.uschovna.cz/) do mailu nebo přes mobil na WatsApp - vaši rodiče dostali mailovou adresu i telefonní číslo v pondělí 16.3. mailem. 
 
 
23.03.2020 Vlastivěda
Vlastivěda - úkoly na týden od 23. do 27.3.

Učivo: Život šlechty, poddaných a život ve městech
učebnice str. 10 - 11 učit
PL cv. 5 písemně (prosím poslat ke kontrole)
Video: Dějiny udatného národa českého, díl 66 Co dál po třicetileté válce
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230066/ 
(ke každému dílu jsou přiloženy karty s rozšiřujícím učivem, křížovkou nebo kvízem)
Nadšeným cestovatelům časem nabízím další zajímavé videjko na ČT Déčko - Kat Mydlář, svěděk bělohorské doby:
https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1501171#D

Děti, ať se vám daří. Budu ráda, když mi pošlete ofocené cvičení z pracovního listu nebo aspoň zprávičku, jak se vám dařilo, jestli jste učivu porozuměly a úkol splnily :-)
 
 
16.03.2020 Vlastivěda
Vlastivěda - úkoly do 20.3.
Opakování nejstarších českých dějin - učivo 4.ročníku
učebnice str. 5 - 8 opakovat, můžete použít i loňské PL
str. 8 - odpovědi na otázky vypracujte písemně na papír (budeme odevzdávat po návratu do školy)

Nové učivo: Bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka
učebnice str. 9 učit
PL cv. 1 - 4 písemně
Učivo si můžete zopakovat i formou videa - Dějiny udatného národa českého, díly 61 - 63
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily 
 
16.03.2020 Přírodověda
Přírodověda - úkoly do 20.3.
Nové učivo: Třídění živých organizmů (mikroorganizmy, houby, rostliny)
učebnice str. 46 - 47 a str. 82 - 83 učit
PL cv. 1 - 11 písemně
Učivo můžete procvičovat na stránkách:
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida  (houby, rostliny)