Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

02.04.2020 Foto

Velikonoční tvoření ...zde

02.04.2020 Foto

Masopustní průvod v mateřské škole ...zde

26.03.2020 Informace

k zápisu dětí do 1.třídy ...zde

11.03.2020 Informace

MŠMT k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol ...zde

04.03.2020 Foto

ŠD-Bál plný strašidel ...zde

05.02.2020 Foto

ŠD-Odpoledne se záchranářem ...zde

05.02.2020 Foto

ŠD-Odpoledne se včelařem ...zdeANKETA

Dnešní otázka zní:
Jak bojuji s trudnomyslností?

Učim se. - 133/12%
.

Šiju roušky. - 114/10%
.

Vyrábím něco jiného užitečného. - 94/8%
.

Smutně koukám na televizi nebo poslouchám oblíbenou hudbu. - 113/10%
.

Starám se o babičku a dědečka. - 107/9%
.

Courám po sociálních sítích. - 113/10%
.

Potloukám se od ničeho k ničemu, nudím se až hrůza a otravuji rodiče. - 101/9%
.

Venčím na dvoře psa. - 111/10%
.

Hraju hry, až se z monitoru kouří. - 128/11%
.

Čtu knihy. - 116/10%
.

 

Nástěnka 4. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
06.04.2020 Přírodověda
- úkoly od 6.4. do 10.4.
Učivo: Ekosystém PARK
Učebnice str. 50 – 52 učit
A teď už stačí napsat úkol a poslat mi ho ke kontrole
Ekosystém park (opiš a doplň)
Park je ekosystém (přírodní – uměle vytvořený). Parků je více (ve městech – na vesnicích).
Park slouží k ____________________________________________________.
Bývá vybaven lavičkami, ___________________________________________.
Rostliny v parku: (uveď alespoň 3)
stromy: __________________________________
keře: ____________________________________
květiny: __________________________________
V žádném parku nesmí chybět trávník.
Živočichové v parku:
Které živočichy jsi pozoroval v parku? __________________________________

Procvičovat můžeš na:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/43639
Parky vznikaly i okolo zámků. Video tě zavede do Průhonického parku UNESCO: https://www.youtube.com/watch?v=C3UHPI7Xk90
V tomto videu můžeš pozorovat živočichy v parku pěkně zblízka: https://www.youtube.com/watch?v=khLCY5jkIe4
 
06.04.2020 Vlastivěda
- úkoly od 6.4. do 10.4.
Nové učivo: Život za vlády prvních přemyslovců
učebnice str. 18 - 19 učit
PL(nový): cv. 23 otázky – procvičte si ústně, neposílejte
PL cv. 24 – 27 písemně (prosím pošlete ke kontrole)
Procvičovat můžete na: https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/zivot-za-vlady-prvnich-premyslovcu/prezentace.html
Video: Dějiny udatného národa českého, díl 21 Kosmas
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-kosmas/
Video: Dějepic  . Přemyslovci podle Kosmy
https://decko.ceskatelevize.cz/dejepic
 
05.04.2020 Samostudiu
Samostudium 6. 4.  – 8. 4.  2020
 
Český jazyk na pondělí 6. 4.
V českém jazyce budeme pokračovat v procvičování sloves.
Tento týden nás čeká opakování minulého času.
Dnes ještě procvičování času budoucího.
Učebnice 103/3
Do sešitu napiš tvary sloves vařit – uvařit v budoucím čase
Číslo jednotné                 složený tvar                         jednoduchý tvar
1. osoba (já)                    budu vařit                              uvařím
2. osoba (ty)
3. osoba (on)
Číslo množné
1. osoba (my)
2. osoba (vy)
3. osoba (oni)
Tohle mi vyfoťte a pošlete do mailu.
Ostatní slovesa v zadání můžete procvičit ústně.
+ prac. s. 58/3,4 – Také vyfoťte a pošlete do mailu.

 
Matematika na 6. 4.
Učebnice 54/12 – do šk. sešitu
- vyfoťte a pošlete mailem

 
AJ na pondělí 6. 4.
Dnes se podíváme do učebnice na str. 36.
Nemůžeme si přečíst společně, ale podívejte se na věty v dolní části strany.
Zkuste si je nahlas přečíst – výslovnost jste procvičovali ve wocabee, přeložte si věty, pokud některé slovíčko nebudete vědět, najdi si ho ve slovníčku. Pokud by to i tak nešlo, klidně napište, co vám nejde přeložit, ráda vám pomůžu. Pokud překlad zvládnete, do sešitu AJ – přiřaďte k číslu věty správné písmenko v obrázku.
(Stačí psát 1 a…………..)
Správné odpovědi mi pošlete do mailu.
Pak už vás čeká komiks. Dobrovolný úkol – přečti si komiks a zkus si přeložit, jak nám příběh pokračuje.
 
ČJ na úterý 7. 4.
Učebnice str. 104 – přečtěte si žlutý rámeček a Přehled časování sloves v minulém čase (první sloupec je rodu mužského, druhý sloupec je rodu ženského a třetí rodu středního).
Potom, co si připomeneš časování sloves v minulém čase, udělej
do šk. sešitu 104/2 (když si nebudete něčím jistí, mrkněte do tabulky nad cvičením)
prac. s. 61/3
Cvičení vyfoťte a pošlete mi mailem.

 
Dobrovolné cvičení:
Doplň vhodná slovesa v minulém čase:
____ jaro. Sluníčko krásně _____, stromy a květiny ____. Broučci se _____ ze zimního spánku. Stěhovaví ptáci už _________. Na polích _____ zajíci. Nad lesem ______ dravý pták. Lidé _______ zahrádky a ________ na ně zeleninu. Na kameni se ________ ještěrky.
 
 
M- geometrie na úterý 7. 4.
http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/
Čeká nás osová souměrnost. Tak jako předchozí úterky i dnes jsem vložila video, kde to je moc hezky vysvětleno. Nachystejte si rýsovací pomůcky a pokud máte, tak čtverečkovaný papír a zkus si udělat cvičení podle instrukcí ve videu. Jiný úkol nemáte, tak se na video opravdu podívejte, ve škole se budu ptát, jak jste to pochopili. Potom se podívejte do učebnice 49/1 – úkol je dobrovolný.
 
ČJ na středu 8. 4.  
Uč. 105 – žlutý rámeček + přehled časování zvratných sloves v min. čase ( přečti si)
Ústně 105/3
Prac. sešit 61/2, 4 – vyfoťte a pošlete do mailu
 
Matematika na středu 8. 4.
56/38 – vypočítej první čtyři příklady a proveď zkoušku
Vyfoťte a pošlete mi do mailu

 
 
 
Angličtina na středu 8. 4.
Dnes nebudete mít ve wocabee písemku, ale zadala jsem tam nová slovíčka týkající se velikonoc.
V pracovním sešitě na str. 64/1 jsou obrázky, jsou na nich napsaná slovíčka, která jsou ve wocabee.
Dobrovolný úkol: 64/2 – v pracovním sešitě
 
 
 
 
30.03.2020 Přírodověda
- úkoly od 30.3. do 3.4.
Děti, dnes učebnice potřebovat nebudete. Stačí, když se podíváte na video:
https://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs
Není sice dokonalé, někde se obraz opožďuje za zvukem, ale nám bude stačit. Koho video zaujme, může se podívat i na další díly, které se vždy na konci každé kapitolky nabízí. Najdete v nich spoustu zajímavostí. Potom se běžte proběhnout na vaši zahradu a najděte první jarní kytičky. Když se vám je nepodaří pojmenovat, zeptejte se rodičů, podívejte se do encyklopedie nebo na: https://living.iprima.cz/zahrada/jarni-procitani-ktere-kvetiny-kvetou-jako-prvni,
https://www.berneska.cz/prvni-jarni-kvetiny-2/, apod.
Otestovat svoje znalosti můžete na: https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety
A teď už stačí napsat úkol a poslat mi ho ke kontrole
JARO
1. Jaro začíná dnem, kdy nastává jarní rovnodennost. Je to (vyber z možností)
                 a)    23. března           b)    22. března           c)   20.- 21. března
Vysvětlete, co „jarní rovnodennost“ znamená: ___________________________
2. S přicházejícím jarem nastávají tyto změny
v přírodě neživé:         ______________        v přírodě živé: _______________
3. Kteří ptáci se na jaře vrací z teplých krajin? _________________________
4. Vysvětli pranostiky:
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. __________________
Na svatého Řehoře, čap letí od moře. __________________________________
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. ______________________
Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři. ___________________________________
5. Které rostliny kvetou brzy zjara: __________________________________
6. Jaké práce vykonávají na jaře lidé? ________________________________
 
Nezapomeňte také sledovat ČT 2 UčíTelka - Středa 1. dubna 2020 od 9.00 hodin - ČLOVĚK A JEHO SVĚT – téma: 1. Pozorujeme živočichy na jaře (ptáci)  2. Jaro v kalendáři. Seznámení s novými pojmy: rovnodennost, slunovrat  3. Budeme si povídat o lidském těle (vnitřní orgány) a zapojíme angličtinu 4. Budeme si povídat o našem hlavním městě  5. Podnebné pásy a co o nich víme
 
30.03.2020 Vlastivěda
- úkoly od 30.3. do 3.4.
Nové učivo: Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat
učebnice str. 16 - 17 učit
Video: Dějiny udatného národa českého, díly 12 - 20
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY
 
Učivo si pak zopakuj zde: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci
Odpověz na otázky: (vypracovaný úkol pošli ke kontrole)
1. Kdy začal vznikat český stát?
2. Který kmen a který rod rozšířil svou vládu v Čechách počátkem 10. století?
3. Který kníže byl prvním historicky doloženým knížetem z rodu Přemyslovců?
4. Jak se jmenovala manželka knížete Bořivoje?
5. Co víte o svatém Václavovi? Proč byl prohlášen za svatého?
6. Ze kterého rodu pocházel biskup Vojtěch?
7. Která knížata připojila Moravu k Českému státu?
8. Koho si zvolil za ženu kníže Oldřich? Jak k tomu došlo?
9. Koho si zvolil za ženu kníže Břetislav? Jak k tomu došlo?
10. Který přemyslovský panovník se stal prvním českým králem?
 
23.03.2020 Vlastivěda
Vlastivěda - úkoly na týden od 23. do 27.3.2020

Nové učivo: Velkomoravská říše
učebnice str. 13 - 15 učit
Video: Dějiny udatného národa českého, díl 10
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily
Procvičuj na: https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise
Odpověz na otázky: (prosím  poslat ke kontrole)
1. Jak se jmenoval první stát, který vznikl počátkem 9. století na Moravě?
2. Která knížata zde vládla?
3. Proč k nám byli pozváni Konstantin a Metoděj? Jakou víru nám přinesli?
4. Vysvětli rozdíl mezi pohanstvím a křesťanstvím.
5. Jak se jmenovalo první písmo Slovanů, kdo ho vytvořil?
6. Která řemesla se v této době rozvíjela? Jaké výrobky vznikaly?

Odpovědi můžeš psát na papír, ale lepší bude, když si založíš nový sešit.
Těším se na tvé odpovědi nebo alespoň zprávu, jak se ti dařilo :-)
Stále procvičujeme orientaci na mapě: vyhledávej kraje a krajská města, pohoří a nížiny, řeky, a vodní nádrže ČR 
 
 
23.03.2020 Přírodověda
Přírodověda - úkoly na týden od 23. do 27.3.2020

Učivo: Ekosystém LOUKA
učebnice str. 44 - 49 učit
Procvičuj a hrej si na: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/11105 nebo https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/4.rocnik/ekosystem-louky.html
Úkol: (prosím poslat ke kontrole)
Opiš a doplň chybějící údaje (na papír nebo si zaveď nový sešit):
Ekosystém Louka – rostliny
- traviny: vyjmenuj _______________________________________
  využíváme na __________________________________________
- luční byliny:
   - léčivé: vyjmenuj ______________________________________
   - jedovaté: vyjmenuj ____________________________________

Ekosystém Louka – bezobratlí živočichové
Na louce žije mnoho hmyzu např. : vyjmenuj ___________________________

(vyber si jednoho z těchto živočichů a napiš o něm 5 vět – podle učebnice nebo encyklopedie)

Těším se na tvou práci nebo slespoň zprávičku, jak se ti dařilo.
 
 
16.03.2020 Vlastivěda
Vlastivěda - úkoly do 20.3.
Nové učivo: Pravěk - doba bronzová a železná, Keltové, Germáni, Slované
                    Staré pověsti české

učebnice str. 7 - 12 učit
Video (Dějiny udatného národa českého, díly 3 - 11):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily
PL cv. 12 - 20 písemně
Otázky k opakování v PL - tabulky (Keltové, Germáni, Slované, Pověsti) - na otázky odpověz písemně na papír (budeme odevzdávat po návratu do školy)
Přečti si některou pověst ze Starých pověstí českých. Pověst si můžeš také pustit na: https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr

Stále procvičujeme orientaci na mapě: vyhledávej kraje a krajská města, pohoří a nížiny, řeky, a vodní nádrže ČR  
 
16.03.2020 Přírodověda
Přírodověda - úkoly do 20.3.
Nové učivo: Ekosystém POLE - hospodářské rostliny a plevele, živočichové
učebnice str. 36 - 42 učit 
učebnice str. 43 - otázky 1 - 18 odpověz písemně na papír (budeme odevzdávat ke kontrole při nástupu do školy)