Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

20.04.2018 Foto

Státy Evropy - 5.třída ...zde

19.04.2018 Foto

Prvouka - soutěž Kufr ...zde

19.04.2018 Foto

Přírodovědný projekt - Cestujeme po světě ...zde

18.04.2018 Foto

ŠD - Velikonoční salon na ATLASe ...zde

18.04.2018 Foto

ŠD - Kino - Příběh lesa ...zde

18.04.2018 Foto

ŠD - Jarní probuzení ...zde

18.04.2018 Foto

ŠD - Výroba záložek ...zdeANKETA

Dnešní otázka zní:
Tentokrát pro rodiče: Pro komunikaci se školou preferuji:

webovou stránku školy - Dotazy - 66/40%
.

žákovskou knížku - 20/12%
.

písemný vzkaz nebo dopis - 24/14%
.

telefonický rozhovor - 20/12%
.

e-mailovou korespondenci - 17/10%
.

SMS - 18/11%
.

 

Nástěnka 4. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
21.05.2018 Přírodověda
Nové učivo: Ekosystém LOUKA, PARK (živočichové - bezobratlí)
učebnice str. 48 - 51  učit
​PL cv 11 b Co jsme pozorovali na školní zahraděli? 
 
21.05.2018 Český jazyk - probrané učivo
NOVÉ UČIVO - učebnice NŠ str. 101/ 3,4 + žlutá poučka

DÚ ČJ 2 - vyčasuj slovesa KRESLIT SI, HÁZET v přítomném čase
SLOH - bílá učebnice 55/6, 6a) do slohového sešitu
 
21.05.2018 Matematika - probrané učivo
výpočty obsahů : 37/4,6,8,9,10,11
 
21.05.2018 Angličtina - probrané učivo
Tvoření vět oznamovacích a tázacích ve 3. os., č. j. Pomocné sloveso DOES

učebnice str.48 - 1. aktivita
 
15.05.2018 Vlastivěda
Nové učivo:Karel IV., Václav IV.
učebnice str. 25- 27 učit
​PL cv. 7,8 písemně

 
 
07.09.2017 Čtení
KAŽDÝ DEN ALESPOŇ 10 MINUT NAHLAS ČÍST.

Za 2. pololetí splnit čtenářské bingo - viz nástěnka ve třídě.