Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

12.01.2020 Foto

Spolu to dokážeme - vánoční nadělování ...zde

12.01.2020 Foto

Vánoční dílnička ve 3.třídě ...zde

12.01.2020 Foto

Mobilní planetárium ...zde

12.01.2020 Foto

Laboratorní práce v 6.třídě ...zde

25.12.2019 Rozvrhy

změna od 6. ledna 2020 pro 2., 3. a 5. třídu...zde

20.12.2019 Foto

ŠD-Vánoce na zámku ...zde

20.12.2019 Foto

ŠD-Svícny na jarmark ...zdeANKETA

Dnešní otázka zní:
Mé nejoblíbenější vánoční cukroví je/jsou

medvědí pracky - 177/12%
.

rumové kuličky - 173/11%
.

vanilkové rohlíčky - 169/11%
.

linecké koláčky - 175/12%
.

sněhové pusinky - 172/11%
.

perníčky - 166/11%
.

zázvorky - 169/11%
.

sádlové koláčky - 158/10%
.

škvarky - 161/11%
.

 

Nástěnka 4. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
17.01.2020 Vlastivěda
Domácí úkoly
Nové učivo: Nerostné suroviny a průmyslo v ČR
učebnice str. 32 - 35 učit
PL cv. 28, 29, 30, 32 dokončit a opakovat, ukazovat na mapě

Práce s mapou: vyhledávej kraje a krajská města, pohoří a nížiny, řeky, a vodní nádrže 
 
16.01.2020 Matematika pro nemocné
- opakujeme a procvičujeme na pololetní práci
- slovní úloha 52/2
- potom písemné násobení a dělení včetně zkoušky:  654 x 8; 1534 x 4 ;
                                                                                    3332 : 7 =; 5386 : 2 =;
 - písemné sčítání a odčítání – bez zkoušky
5832 – 2689 = ;  6759 + 1893 = ; 8427 – 6768 = ; 8480 – 5386= ; 3486 + 3486 =
- zaokrouhlování čísel na stovky a tisíce
- procvičujeme příklady z prac. listu

– Matematika - geometrie 
- opakujeme na pololetní práci – rýsování kolmic, rovnoběžek – uč. 7

- pokračujeme v zápise čísel nad 10 000
- 5/12 – čísla z tabulky zapiš pomocí rozvinutého zápisu podle vzoru:
1 345 317 = 1 x 1 000 000 + 3 x 100 000 + 4 x 10 000 + 5 x 1 000 + 3 x 100 + 1 x 10 + 7 x 1
 - uč. 6 /18, 20
  
 
16.01.2020 Český jazyk pro nemocné

Opakujeme a procvičujeme slovní druhy  ve větách (školní sešit)
Babička peče makové koláče.
Vlak nám pojede brzy.
V lese žije srna a srnec.
- pracujeme v prac. sešitě – dokončíme vše po str. 41

Urči pád, číslo, rod a životnost u podst. jm.:
Pivoňka, (vidím) moře, (na) knize, (mezi) městy, (na) stole,
Přiřaď k tvarům sloves správné zájmeno:
já        zpívá                               čteme       on
ty       zpíváme                          čtou          vy
on      zpívám                            čteš           oni
my      zpívají                             čtete         ty
vy       zpíváš                              čtu            my
oni     zpíváte                            čte             já
 
Rozděl slovesa do tří sloupců podle toho, jaký vyjadřují čas (minulý, přítomný, budoucí):
Maloval, píše, bude vařit, zasmějeme se, opravil, prší, potkal, peče, lilo, zašívala, křičí, ponesu, zavřeme,
lehnu si, hřmí, pomohl, létá, napíšeš

Učebnice 57/3, 4; 58/4; 59/1,2

 

 
15.01.2020 Přírodověda
Domácí úkoly:
Nové učivo: Horniny a nerosty (vznik hornin, horniny vyvřelé, usazené)
učebnice str. 32 - 33 učit
PL cv. 18 a část 19 opakovat (žula, pískovec, vápenec)