Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

12.12.2018 Školská rada

doplněno nové složení ...zde

03.12.2018 Foto

Česko-slovenský projekt Záložky do knih ...zde

29.11.2018 Foto

Výrobky z přírodnin ...zde

29.11.2018 Foto

Taneční prodloužená lekce ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Hudební soutěž Slavíček ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Podzimní skřítci ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Kadeřnický salón ...zde 

Nástěnka 3. třídy


Třídy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ŠD 1 ŠD 2 ŠD 3

 
13.12.2018 Český jazyk pro nemocné
Opakovali jsme vyjmenovaná slova. Psali jsme diktát:
bil na bubny, nikdo tam nebyl, byli v kině, přibyly nám nové hrníčky, babička u nás chvíli pobyla, dobyli hrad, odbilo pět hodin, nabyl mnoho vědomostí, dobil si telefon.
Dále jsme pracovali v učebnici na straně 45/1, 2, 3.- doplňovali jsme ústně i/y, zdůvodňovali jsme pravopis, hledali jsme podstatná jména a slovesa.
Totéž na straně 46/1,2
DÚ: prac sešit 30/2, 3
                        31/ 9, 10
                        33/ 2, 3
Ve slohu jsme mluvili o přání, k jaké příležitosti přání píšeme, jak zní přání.
Za domácí úkol - napiš do sešitu čtení - psaní - sloh - vánoční přání (příbuzným nebo kamarádovi) Vyber si a použij slova: radostné, zasílá, přeje, veselé, příjemné, prožití, Vánoce, štědrovečerní svátky, zdraví, pohoda, spokojenost
 
13.12.2018 Matematika pro nemocné
V matematice procvičujeme násobilku, sčítání a odčítání zpaměti.
Dělali jsme slovní úlohu 41/33 - vzorové slovní úlohy - dva způsoby výpočtů
41/34 - počítání dvěma způsoby
Dále jsme dělali sčítání pod sebou s přechodem přes základ - pracovali jsme na pracovním listě, je možné procvičovat příklady v učebnici na straně 43/ 8, 10
DÚ: 41/36
další úkol na pracovním listě.
V geometrii jsme na čtverečkovaný papír rýsovali čtverec.
Učebnice matematiky 2. díl - strana 20
sousední strany, protější strany, vrcholy čtverce...
Na příště přinést čtverečkový sešit 5110 - do něj narýsovat dva čtverce a popsat vrcholy
 
13.12.2018 Angličtina pro nemocné
Opakovat slovíčka - psali jsme test
Doplňovali jsme pracovní list.
Uč. 23 - přečíst komiks
Zpěv písně ze strany 22
DÚ: prac. sešit 22/7
 
11.12.2018 Český jazyk pro nemocné
Opakovali jsme vyjmenovaná slova po B. Pracovali jsme na pracovním listu.
Věty se slovy přibýt - přibít
                      nabýt - nabýt
                      být - bít
                      odbýt - odbít
                      dobýt - dobít
                      pobýt - pobít
                      bydlo - bidlo
V učebnici jsme dělali stranu 44/2.
DÚ: prac. sešit 28/2,3
 
11.12.2018 Matematika pro nemocné
V matematice jsme psali pětiminutovku na sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Opakujte si násobilku a sčítání a odčítání zpaměti.
Začali jsme písemné sčítání bez přechodu přes základ.
učebnice 42/2 
DÚ: uč. 42/5 
 
11.12.2018 Angličtina pro nemocné
Opakování 4. lekce - slovíčka, otázky, odpovědi.
Pracovali jsme v učebnici na steraně 22/29
                                                            22/30 - zpívali jsme písničku
 
11.12.2018 Čtení
čítanka 37 - 39
 
10.12.2018 Prvouka
Domácí úkoly:
Nové učivo: Plán obce 
PL str.10 dole: popiš cestu např od školy k zámku a pod. - ústně
​odpověz na otázky - písemně