Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

23.05.2018 Foto

ŠD-Máme rádi večerníčky ...zde

23.05.2018 Foto

ŠD-Slet čarodějnic ...zde

23.05.2018 Foto

ŠD-Malování pískem ...zde

20.04.2018 Foto

Státy Evropy - 5.třída ...zde

19.04.2018 Foto

Prvouka - soutěž Kufr ...zde

19.04.2018 Foto

Přírodovědný projekt - Cestujeme po světě ...zde

18.04.2018 Foto

ŠD - Velikonoční salon na ATLASe ...zdeANKETA

Dnešní otázka zní:
Tentokrát pro rodiče: Pro komunikaci se školou preferuji:

webovou stránku školy - Dotazy - 74/41%
.

žákovskou knížku - 22/12%
.

písemný vzkaz nebo dopis - 25/14%
.

telefonický rozhovor - 21/12%
.

e-mailovou korespondenci - 19/10%
.

SMS - 20/11%
.

 

S dětmi za zvířátky
24.03.2017

Návštěva družstva
Ve středu 15. 3. děti z oddělení Žabiček s paní vychovatelkou navštívily zemědělské družstvo v Dřevohosticích. Návštěvu nám domluvil dědeček Adélky Zátorské, který pracuje na vrátnici. Přivítala nás paní Bartíková. Umožnila nám prohlídku kravína a trpělivě odpovídala na zvídavé otázky dětí. Viděli jsme krávy, býky a telátka, ta měla u dětí největší úspěch a každé z nich si pojmenovaly. Telátka se dětem tak zamlouvala, že by si je nejraději vzaly s sebou do školní družiny. Prohlídka se nám velmi líbila, takže nás paní Bartíková pozvala na další návštěvu. Děkujeme za zajímavě strávené odpoledne.

Děti s paní vychovatelkou

Starý mlýn "U Symerských"
V pátek 24. 3. děti z oddělení Žabiček s paní vychovatelkou navštívily starý mlýn "U Symerských" v Dřevohosticích. Děti si prohlédly ovečky, jehňátko, koně a poníka, který se jim líbil nejvíce a na kterém se dokonce mohly povozit. Z domu si přinesly mrkev a jablíčka pro koníky, ovečky nakrmily starým pečivem. Podívali jsme se také na starý mlýn a čtyřkolku, kterou nám ukázal Adam Symerský.
Děkujeme paní Haně Symerské za pěkné odpoledne.

Děti s paní vychovatelkou Komoňovou