Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

12.12.2018 Školská rada

doplněno nové složení ...zde

03.12.2018 Foto

Česko-slovenský projekt Záložky do knih ...zde

29.11.2018 Foto

Výrobky z přírodnin ...zde

29.11.2018 Foto

Taneční prodloužená lekce ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Hudební soutěž Slavíček ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Podzimní skřítci ...zde

27.11.2018 Foto

ŠD-Kadeřnický salón ...zde 

Návštěva Městského divadla ve Zlíně
02.04.2014

Odpoledne ve středu 2. dubna jsme s naší školní družinou opět navštívili Městské divadlo ve Zlíně. Tentokrát jsme se těšili na pohádku "O medvědu Ondřejovi", kterou si do Zlína přijel zahrát divadelní soubor z Liberce. Děti se už nemohly dočkat konce vyučování, a ačkoliv jsme měli vyrazit až hodinu po obědě, vystrojené a netrpělivé děti čekaly u dveří družiny a vyhlížely příjezd autobusu, který nás měl do Zlína přepravit. Autobusu jsme se nakonec dočkali a vydali se na cestu do Zlína.

Pohádka nás zavedla do království, ve kterém chtěla královna provdat svou dceru Zlatunku za bohatého prince. Zlatunku ovšem žádný z princů neoslnil a navíc se zamilovala do hajného Ondřeje, který její lásku opětoval. Když se to královna dozvěděla, zavřela ubohou dcerunku do tajné věže a prohlásila, že jí dá za manžela tomu, kdo ji v komnatě vypátrá. Žádnému z princů se to nepovedlo, ale chytrý Ondřej se přestrojil za medvěda, ošálil královnu a ta ho k princezně zavedla, aby se ve své samotě pobavila. Ondřej tedy poznal cestu do věže a Zlatunku našel. Protože královna musela dodržet královské slovo, svolila k svatbě Zlatunky a Ondřeje. Vše tedy nakonec dobře dopadlo.

Po představení si děti nakoupily sladkosti v divadelním bufetu, posvačily a mohli jsme se vydat na cestu domů. Na autobusovém nádraží v Dřevohosticích už na děti čekali rodiče, ke kterým se děti hned rozběhly.