Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

25.05.2020 Projekty

nový projekt ...zde

13.05.2020 Foto

První pokoronavirový školní den ...zde

01.05.2020 Foto

ŠD-Odpoledne s rybářem ...zde

01.05.2020 Foto

Chýše lovců mamutů - 4.ročník ...zde

16.04.2020 Informace

Harmonogram uvolňování opatření ve školství ...zde

02.04.2020 Foto

Velikonoční tvoření ...zde

02.04.2020 Foto

Masopustní průvod v mateřské škole ...zde 

Modrý den
02.04.2014

Naše škola se po celý rok věnuje humanitárním akcím, jejichž výtěžky podpoří potřebné. Dlouholeté zapojení do hnutí "Na vlastních nohou" nám vyneslo titul Stonožková škola, přispěli jsme škole postižené povodní i nemocným dětem třeba sběrem víček z petlahví. Nejsou to ale jen peníze, co dokáže pomoci. 2. duben je na celém světě věnován porozumění lidem s poruchou autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové akce Rozsviťme (se) modře. Proč zrovna modře? Modrá barva je symbolem dorozumívání mezi lidmi, je barvou komunikace, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Svět autistů je záhadný a ani my sami o něm toho moc nevíme. Snažme se lidem s poruchou autistického spektra porozumět, poznat je a pochopit je, protože oni sami nás pochopit nemohou.

Modrý den jsme věnovali také všem lidem, kteří neměli to štěstí a na svět přišli s hendikepem nebo jim jej nemilosrdný osud nadělil. Prvňáčkům rozdal spolužák Míša marcipánové modrásky a všichni jsme se pokud možno oblekli do něčeho modrého, abychom tak vyjádřili svou podporu a snahu pomoci, a debatovali jsme o překonávání problémů i o tom, jak jsme schopni a ochotni přispět jiným lidem ke zlepšení života.