Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

25.05.2020 Projekty

nový projekt ...zde

13.05.2020 Foto

První pokoronavirový školní den ...zde

01.05.2020 Foto

ŠD-Odpoledne s rybářem ...zde

01.05.2020 Foto

Chýše lovců mamutů - 4.ročník ...zde

16.04.2020 Informace

Harmonogram uvolňování opatření ve školství ...zde

02.04.2020 Foto

Velikonoční tvoření ...zde

02.04.2020 Foto

Masopustní průvod v mateřské škole ...zde 


Digitální učební materiály


Český jazyk
Ročník Název Formát
3 Vyjmenovaná slova F
6 - 9 Druhy básnictví F
6 - 9 Znaky básní F
6 - 9 Rýmy F
6 - 9 Rytmus F
6 - 9 Prostředky F
6 - 9 Divadlo F
6 - 9 Literární hrátky F
7 Jak jsme si poradili s jednoduchou větou F
7 Jak jsme si poradili s podstatnými jmény F
7 Jak jsme si poradili s velkými písmeny F
7 Ustálená slovní spojení F
Anglický jazyk
3 Slovní zásoba F
3 AZ kviz F
5 - 6 Anglický jazyk PDF
6 - 9 Anglický jazyk PDF
Dějepis
9 Genocida jako zákon 1 PPT
9 Genocida jako zákon 2 PPT
9 Jad Vašem PPT
9 Násilí v dnešním světě PPT
9 Odkaz Terezína PPT
9 Skuteční Židé 1 PPT
9 Skuteční Židé 2 PPT
9 Terezín PPT
9 Pracovní listy Holocaust, šoa, genocida PDF
Fyzika
6 Elektromagnet PPT
6 Shrnutí PDF
8 Čtyřdobý vznětový motor PPT
8 Čtyřdobý zážehový motor PPT
8 Dvoudobý motor PPT
8 Energie, účinnost PDF
8 Chlazení  motoru PPT
8 Mazání motoru PPT
8 Parní kotel PPT
8 Parní stroj PPT
8 Parní stroj - ukázky konstrukcí PPT
8 Parní turbína PPT
8 Ventilové rozvody motorů PPT
8 Využití energie vody PPT
8 Vývoj dynama PPT
8 Shrnutí PDF
9 Elektromagnetické jevy 1 PDF
9 Elektromagnetické jevy 2 PDF
9 Fotovoltaika PPT
9 Vedení elektrického proudu v prostředích PDF
9 Indukce PPT
9 Měření na rezistorech PDF
9 Měřeví VA charakteristik PDF
9 Princip dynama PPT
9 Raketoplán PPT
9 Rentgenové záření PPT
Hudební výchova
4 - 5 Hudební pojmy F
6 Hudební výchova F
Chemie
8 Halogenidy, oxidy, sulfidy - názvosloví PDF
8 Halogenidy, oxidy, sulfidy - vlastnosti PDF
8 Praktická úloha - vlastnosti prvků PDF
8 Soli PDF
8 Soli 2 PDF
8 Značky prvků PDF
8 Shrnutí PDF
8 - 9 Soli 3, kyselost a zásaditost, roztoky PDF
9 Názvosloví 1 PDF
9 Názvosloví 2 PDF
Informatika
4 Veselé malování F
7 Excel F
7 Malování F
9 Power Point PPT
Matematika
1 Matematika F
2 Pracovní list 1 - 20 PDF
3 Matematika 1 PDF
3 Matematika 2 F
7 Desetinná čísla PDF
7 Výpočty se zlomky PDF
7 Geometrie, středová souměrnost PDF
7 Celá čísla PDF
7 Racionální čísla PDF
7 Poměr PDF
7 Přímá, nepřímá úměrnost PDF
7 Procenta PDF
Přírodopis
  Savci biomů světa PDF
8 Sudokopytníci F
8 Primáti F
8 Savci biomů světa F
8 Prověrky PDF
9 Geologie, nerosty PDF
9 Mineralogie, halogenidy F
9 Mineralogie, sulfidy F
9 Mineralogie, oxidy F
Přírodověda
5 Jednoduché stroje PDF
5 Vesmír PDF
Prvouka
3 Člověk - lidské tělo PDF
3 Naše obec PDF
3 Obratlovci, bezobratlí PDF
Rodinná výchova
6 - 9 Pánem svých peněz 1 F
6 - 9 Pánem svých peněz 2 F
7 - 9 Pánem svých peněz 3 - Chci nebo potřebuji F
7 - 9 Pánem svých peněz 4 - K zamyšlení F
8 - 9 Prodejní stánek - základy marketingu F
9 Finance prakticky - Doba splácení půjčky PDF
9 Finance prakticky - Výše půjčky PDF
9 Finance prakticky - Finanční leasing PDF
9 Finance prakticky - Finanční leasing 2 PDF
9 Finance prakticky - Hypotéka PDF
9 Finance prakticky - Půjčky a úvěry PDF
9 Finance prakticky - Platební karty PDF
9 Finance prakticky - Bankomat PDF
9 Finance prakticky - Cena PDF
9 Finance prakticky - Reklama PDF
9 Finance prakticky - Slevy PDF
9 Finance prakticky - Inflace PDF
9 Finance prakticky - Pojištění PDF
9 Finance prakticky - Daně PDF
9 Finance prakticky - Hrubý domácí produkt PDF
9 Finance prakticky - Státní rozpočet PDF
9 Finance prakticky - Aktiva, pasiva PDF
9 Finance prakticky - Příjmy a výdaje domácnosti PDF
9 Finance prakticky - Internetové bankovnictví PDF
9 Finance prakticky - Zahraniční obchod, vývoz, dovoz PDF
Ruský jazyk
8 Dny v týdnu F
8 Měsíce F
8 Nad mapou Ruska F
Vlastivěda
4 Letem světem - Česká republika PDF
4 Letem světem - Evropa PDF
5 Naše obec  - Poznáváme náš region PDF
Zeměpis
  Praktický zeměpis - Určování polohy PDF
  Praktický zeměpis - Planeta Země F
  Praktický zeměpis - Litosféra PDF
  Praktický zeměpis - Práce s mapou Afriky PDF
  Praktický zeměpis - Jihoafrická republika F
  Praktický zeměpis - Oblast Afriky PPT
  Praktický zeměpis - Amerika F
  Praktický zeměpis - Oblasti Ameriky F
  Praktický zeměpis - Spojené státy americké F
  Praktický zeměpis - Amerika - opakování PDF
  Praktický zeměpis - Oblasti Evropy PPT
  ČR - Geomorfologické členění povrchu PDF
  ČR - Vodstvo PDF
  ČR - Podnebí PDF
  ČR - Živá příroda PDF
  ČR - Obyvatelstvo PDF
9 ČR - Průmysl, podniky PDF
9 ČR - Průmysl F
9 ČR - Kraje F
9 ČR - Praha, hlavní město F
9 ČR - Středočeský kraj F
9 ČR - Jihočeský kraj F
9 ČR - Plzeňský kraj F

 

Formáty souborů:

F  - Activ Inspire (*.flipchart)

PPT - Microsoft PowerPoint (*.ppt)

PDF - Adobe Acrobat (*.pdf)


V případě zájmu o některých z DUM nás kontaktujte na zsdrevohostice@zsdrevohostice.cz